נכסים מורכבים, ייצוג אסטרטגי

לאור הסדר איזון המשאבים כברירת המחדל בחוק הישראלי, חלוקת נכסים מורכבים וגדולים,  כגון: נכסי מקרקעין, נכסים בינלאומיים, עסקים, מוניטין או זכויות פיננסיות, עלולה להיות מסובכת ומורכבת, שכן ההנחה היא כי כל הרכוש הינו משותף לבני הזוג, אלא אם כן הוכח שהוא נכס נפרד.

כאשר מדובר באפיון נאות, בהערכה ובחלוקה של הטבות לעובדים, אופציות, תוכניות פנסיה ונכסים ארוכי טווח אחרים, אין תחליף לניסיון.